Membran

Grønne tak/vegger

Produktene vi monterer er rotbestandige og godkjent av Sintef. Løsningene vi har erfaring med er både godkjent for torv og sedum.

Solceller

Med stadig økende energibehov og energipriser blir det mer lønnsomt å installere solceller. Gulv og Tak AS samarbeider med godkjente installatører og leverandører med høyeste kvalitet.

Våtrom

Ved å montere membran på våtrom sikrer man et 1,5 mm jevnt og totalt tett sjikt.

Gulv og Tak AS monterer membran som har SINTEF Teknisk Godkjenning.
Med fliser på topp ligger alt til rette for et sikkert våtrom.
Les gjerne Byggteknisk Forskrift (TEK17) om «Våtrom og rom med vanninstallasjoner«.

Kjøkken

Byggteknisk forskrift (TEK) har krav om hvordan rom med vanninstallasjoner skal bygges. Hovedprinsippet er å unngå skader som følge av vannlekkasjer.

På kjøkkenet er det ikke krav til tett gulvbelegg og sluk. Utfordringen oppstår når løse, vanntilkoblede apparater som oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffemaskin monteres.

I Sverige er nå antallet vannskader på kjøkkenet høyere enn lekkasjeskader på badet, 33 prosent mot 28 prosent, ifølge forsikringsselskapet Tryg.

Tallene er hentet fra en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Telt

Reperasjon og vedlikehold på industritelt har vi god erfaring med.

Basseng/Dam

Gulv og Tak AS benytter leverandører hvor kvalitet, funksjon og innovasjon står i sentrum. Produksjonen foregår i Norge og produktene kjennetegnes ved høy punkteringsmotstand og stor bruddforlengelse. Selve membranbelegget er laget av selvslukkende PVC og varmluftsveises i skjøtene for å sikre et tett resultat. Varmluftsveising er dessuten god HMS idet vi unngår åpen flamme og de situasjonene det kan medføre.

Våtrom

Tunell/Kulvert

Ledig stilling

Gulv og Tak AS er alltid på jakt etter dyktige taktekkere.

Ta kontakt med Kristoffer Myklebust eller Njål Gramstad for mer informasjon.

Lurer du på noe?